Välkommen till Tanren dojo

Tradition, disciplin och hård träning är huvudfokus på Upplands Kyokushinkai Karateklubb – Tanren Dojo. Vi eftersträvar att upprätthålla japanska traditioner, kampsportens disciplin samt Kyokushins berömda hårda träning vid varje träningstillfälle.

Hos oss får du alltid undervisning av instruktörer med svartbälte, samt möjligheter att delta i internationella läger och tävlingar.

Upplands Kyokushinkai Karateklubb – Tanren Dojo är ansluten till International Karate Organization Kyokushinkaikan (IKO) i Tokyo Japan.

Upplands Kyokushinkai Karateklubb – Tanren Dojo

Ingen träning: lördag 13 april (v.15)

Alla barnpass på lördag 13 april (v.15) är inställda pga vuxengraderingen. Löpande nybörjarintag hela terminen

Vi har alltid löpande nybörjarintag. Vi tar normalt in cirka 5 – 10 st nybörjare/termin.

För att få börja måste man ha fyllt 7 år.

Du kan ställa ditt barn (9-10 år) i kön genom att fylla i nybörjaranmälan.

De som anmäler sig här kontaktas i kronologisk ordning. Anmälan kan genomföras i nedan formulär.

Nybörjare tränar i regel två gånger per vecka fram tills de har erhållit det första bältet. Det brukar ta två terminer för barn och en termin för vuxna. Som nybörjare har du möjlighet att prova på att träna karate under en vecka, innan du bestämmer dig för om du vill fortsätta och bli medlem i klubben, betalning sker vid tredje träningstillfället från terminsstart. Vill du fortsätta vill vi att du betalar din terminsavgift så snart som möjligt, så att du blir registrerad och olycksförsäkringen gäller för dig. 

Erlagda avgifter återbetalas ej om medlem slutar innan terminen är slut. Träningsavgiften är 600:- för barn / 1200:- för vuxna per termin. Årlig medlemsavgift (200kr) tillkommer när man registrerar sig och då ingår även idrottsförsäkring. Engångsförbundsavgift till International Karate Organization (200kr) tillkommer och inkluderar IKO medlemskort. Vi tar normalt in cirka 5 – 10 st nybörjare/termin. De som anmäler sig här kontaktas i kronologisk ordning. 

OBS! Obligatorisk anmälning inför första provträning.


Obs! Just nu är barngrupp 9-10 år full. Du kan ställa dina barn i kön genom att fylla i nybörjaranmälan.

Vill du vara medlem i Upplands Kyokushinkai Karateklubb – Tanren Dojo?

Anmäl dig via Medlemsanmälan